Kordaat & BSO

Vanuit onze visie 'gewoon waar mogelijk en bijzonder waar nodig' werken wij samen met de reguliere BSO en kinderopvang om samen met medewerkers van Kordaat de naschoolse opvang aan kinderen met een diagnose professioneel vorm te geven.

Wens u meer informatie of heeft u interesse? Bel of mail ons!