Wonen en leven op maat

Als je zelfstandig wilt gaan wonen, dan komt er veel op je af. Ook voor je ouders betekent dit dat er een aantal zaken gaan veranderen. Kordaat biedt de jongere en zijn of haar ouders hierbij begeleiding en ondersteuning.

Kordaat4wonen biedt niet alleen begeleiding bij het aanleren van praktische vaardigheden, zoals koken, financien en het huishouden. We bieden ook begeleiding bij andere belangrijke facetten van 'zelfstandig wonen', zoals; dagbesteding, werk, plannen en organiseren, hobby's, het versterken van het sociaal netwerk en eventueel het zoeken naar een geschikte woonruimte. We gaan uit van wat je allemaal al kan, want dit kun je gebruiken om met nieuwe situaties om te gaan. Doel is dat je zoveel mogelijk zelfstandig kunt worden met behulp van de mensen in je omgeving.

Hoe gaan we te werk?

In eerste instantie inventariseren wat je al kunt, over welke vaardigheden je al beschikt, welke taken je al zelfstandig kunt uitvoeren. We sluiten aan bij jouw (leer)behoefte en de wensen van je ouders. We kijken samen met jou en je ouders waar de moeilijkheden of eventuele beperkingen liggen. Vervolgens spreken we met jou en je ouders af hoe we de begeleiding vorm gaan geven, o.a. hoe vaak en wanneer. Ideaal vinden wij om al te starten met begeleiding als je nog thuis woont. Maar de begeleiding kan ook later nog ingezet worden.

Voor wie?

Voor iedere (jong)volwassene die graag ondersteuning wil bij het zelfstandig wonen en beschikt over een PGB. Ook ouders van deze jongeren bieden wij begeleiding bij de veranderende rol en taak die je als ouder hebt.

Interesse? Heb jij interesse in Kordaat4wonen, om met begeleiding op jezelf te gaan wonen? Of bent u ouder van een jongere die zelfstandig wil gaan wonen of al zelfstandig woont en begeleiding nodig heeft? Neem dan contact met ons op. U kunt dit doen d.m.v. het contactformulier of door een mail te sturen. Wij zullen dan contact met u opnemen.

Als u interesse of vragen hebt over Kordaat4wonen, dan kunt op dit formulier invullen en verzenden. Wij nemen dan contact met u op.