Thuisbegeleiding

Ondersteunende begeleiding is vooral bedoeld voor taakverlichting, vermindering van de draaglast en ondersteuning in de dagelijkse gang van zaken. Bij ondersteunende begeleiding moet u denken aan samen spelen, naar de sportclub of andere vrijetijdsbesteding gaan. Het kan ook betekenen dat de begeleider een avond bij de kinderen blijft, zodat ouders samen de deur uit kunnen of op woensdagmiddag in het gezin aanwezig is, zodat de ouder zich vooral met de andere kinderen bezig kan houden.

Voor de volwassen cliŽnt kan ondersteunende begeleiding inhouden: samen boodschappen doen, de bankzaken op orde brengen, samen een activiteit ondernemen (b.v. sporten of bioscoop bezoek)

Activerende begeleiding is vooral bedoeld om vaardigheden aan te leren. Het doel is uitbreiding van mogelijkheden, verbetering van de situatie en vergroten van de competenties van het kind en/of de ouders. Deze activerende begeleiding kan dus zowel aan ouders als aan het kind of de jongere geboden worden. U kunt dan denken aan b.v. het leren spelen, leren samen spelen, keuzes maken, leren naar de winkel gaan, boodschappen doen, met geld omgaan, het leren aanbrengen en hanteren van dagstructuur, problemen oplossen, uitbreiden van de opvoedingsvaardigheden, zodat de ouder beter kan aansluiten bij de problematiek van het kind.

Voor de volwassen cliŽnt kan aan vergelijkbare ontwikkeling gedacht worden: niet samen een boodschappenlijst opstellen maar leren zelf een lijst te maken. Niet samen sporten, maar leren hoe je naar de sportschool kunt komen, contact kunt maken, afspraken maken e.d.

Klik hier voor aanmelding of meer informatie.